Coverstory i Kupé

Porträtt av Martin Emtenäs i senaste numret av SJ-tidningen Kupé, januari-februari-numret 2016. Intressant person att intervjua och bra tankar om vår tids stora miljöutmaningar. Mitt första porträttjobb i Kupé. Kuriosa: Martin sörjde sin tama gädda Ernst, som dog när han åt en trollsländelarv.

Posted in Uncategorized and tagged .