Nytt bokprojekt om vandringar i Stockholm

Den svenska vandringsboomen är spännande, besökstrycket under 2017 till de mest populära platserna i fjällen ökade kraftigt. Och det är delvis helt nya grupper som ger sig ut. Även runt storstäderna märks intresset. N.J Textproduktion ansvarar för redaktörskapet i bokprojektet Vandra i Stockholm (Calazo förlag) under senhösten och vintern. Lansering sker i samband med vildmarksmässan i mars 2018. Bland annat med tre vandringar på Lidingö (bilden), den här dagen runt Kottlasjön.

Posted in Uncategorized and tagged , , .